Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności

Zarządzeniem nr 3/2020 Dyrektora Barlineckiego Ośrodka Kultury z dnia 26 października 2020r. powołany został Zespół ds. dostępności. Na czele zespołu stoi koordynator dostępności. Koordynatorem dostępności w Barlineckim Ośrodku Kultury jest Kierownik ds. administracji i obsługi – Aleksandra Robak.

Do zadań koordynatora dostępności należy w szczególności:
• wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Barlinecki Ośrodek Kultury,
• przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
• monitorowanie działalności podejmowanej przez Barlinecki Ośrodek Kultury w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:
Aleksandra Robak
Kierownik ds. administracji i obsługi
Barlinecki Ośrodek Kultury
ul. Podwale 9, 74-320 Barlinek, pokój 103
tel.: +48 (95) 74 62 135
e-mail : a.robak@bok.barlinek.pl

Opublikował(a): Michał Jura

Ostatnia zmiana: