Klub Szachowy “Lasker”

  Klub Szachowy “LASKER” w Barlinku został założony i zarejestrowany w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu w dniu 27.09.2006r.

Siedziba klubu:
Europejskie Centrum Spotkań
74-320 Barlinek
ul. Leśna nr 1                                                              
tel: (95) 7462135
e-mail: bok@barlinek.pl

 

Skład  Zarządu Klubu Szachowego “LASKER ” w Barlinku :
prezes         Krzysztof Wolski 
v-ce prezes  Adam Górecki
sekretarz     Michał  Żytkowiak
członkowie zarządu:  
                   Waldemar Borowski
                   Joachim Weisigh     

Skład Komisji Rewizyjnej Klubu Szachowego LASKER w Barlinku
przewodniczący     Ryszard Kałużny
członkowie              Marcin Rączewski i Stanisław Jabłoński

Celem Klubu Szachowego Lasker w Barlinku jest krzewienie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu.
 –  uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach rangi krajowej i międzynarodowej,
–  organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
–  prowadzenie działalności szkoleniowej,
–  sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami klubu,
–  współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom klubu właściwych warunków do uprawiania sportu szachowego.

W klubie Szachowym “LASKER” w Barlinku  zostały utworzone dwie sekcje szachowe:
·         A –  sekcja uczniowskiego Klubu Szachowego (dla dzieci i młodzieży)
·         B – sekcja szachowa dla dorosłych
·         Klub szachowy LASKER Barlinek posiada licencję szachową nr 16100009 z dnia 25.08.2008r wydaną przez POLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY.

Obecnie klub Szachowy LASKER w Barlinku  posiada trzech wyszkolonych instruktorów szachowych w osobach Krzysztof Wolski , Jerzy Klimaszewski, Krzysztof Kędzior. Ponadto wymienieni instruktorzy posiadają licencje sędziowskie III kategorii.  Zajęcia szkoleniowe odbywają się na terenie Europejskiego Centrum Spotkań w Barlinku przy ulicy Leśnej nr 1 pokój nr 6  w dniach  wtorek i piątek w godzinach 17.00 -20.00 dla dzieci początkujących  wtorek i piątek  od godz. 16.00 -17.30.

Klub szachowy LASKER Barlinek uczestniczy w zawodach szachowych rozgrywanych:

– Memoriał A Kubaszewskiego i E. Kramka w Choszcznie,
– Mistrzostwa Juniorów w Choszcznie,
– Olimpiada szachowa Powiatu Myśliborskiego,
– Euroliga Szachowa Euroregion Pro  Europa Viadrina,
– Mistrzostwa Gorzowa Wlkp,
– Szachy na Gali Sportu Ziemi Gorzowskiej,
– Zawody w Stargardzie Szczecińskim,
– Zawody szachowe w  Schneverdingen w ramach miast partnerskich Barlinek-Schneverdingen,
– Zawody szachowe w Myśliborzu. W roku 2011 uczestniczyliśmy w 31 turniejach wyjazdowych reprezentując miasto Barlinek.

Jesteśmy organizatorami następujących turniejów szachowych:
– Grand Prix Barlinka o puchar Burmistrz / cztery pory roku – ,, wiosna , lato, jesień , zima”
– Grand Prix Barlinka dla członków klubu szachowego LASKER Barlinek i mieszkańców – cykl 12 turniejów szachowych  odbywający się raz w miesiącu tj. ostania sobota każdego miesiąca.
– Otwarte ,,Mistrzostwa Barlinka w szachach klasycznych im E.LASKERA”
– Otwarte Mistrzostwa Barlinka w szachach błyskawicznych (Szachowe Mistrzostwa Barlinka w Blitzu im. Emanuela Laskera)
– Otwarte Mistrzostwa Barlinka w szachach szybkich im. E.LASKERA
– Turniej szachowy ,, DRABINKOWY” – jest to turniej dla członków klubu szachowego LASKER jak również mieszkańców Barlinka. Zawody odbywają się raz w tygodniu tj. w piątki od godz. 18.00- 20.00. Turniej ten ma wyłonienie najlepszych zawodników. Obowiązuje zapis szachowy.
– Turniej dla dzieci i młodzieży w szkołach,
– Wakacje z szachami,
– Ferie z szachami,
– Uczestniczymy jako Klub szachowy w imprezach organizowanych przez Barlinecki Ośrodek kultury, gdzie rozgrywamy symultany lub zawody pokazowe gry w szachy. Jesteśmy współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu szachowego im Emanuela LASKERA.       

Członkowie Klubu szachowego “LASKER” w Barlinku odnoszą spore sukcesy.

Dzieci z Barlinka zwyciężyli  w Olimpiadzie szachowej Szkół Podstawowych Powiatu Myśliborskiego . Drużynowo zajęliśmy I i II miejsce.

Od czterech lat jesteśmy uczestnikami Euroligi Szachowej Euroregion Pro EUROPA Viadrina, skąd zawsze wracamy z zawodów z pucharami  i dyplomami za miejsca punktowane.
Obecnie członkami Klubu szachowego “LASKER” Barlinek jest 45 osób. (25 juniorów dzieci i 20 seniorów). W roku 2011 Klub szachowy “LASKER” Barlinek podpisał umowę o połączeniu z Klubem Szachowym z Przelewic. Klub w Przelewicach posiada 27 członków (juniorzy z gimnazjum i szkoły podstawowej). Opiekunem Klubu Szachowego “LASKER” Przelewice  jest Pan Bogdan Pecuch.

Klub Szachowy “LASKER” Barlinek zaprasza wszystkich sympatyków i miłośników szachów do Klubu.