Kontakt

Zostańmy
w kontakcie

Administratorem danych osobowych jest Barlinecki Ośrodek Kultury w Barlinku . Dane przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO.

Informacje szczegółowe dostępne są na naszej stronie: www.bok.barlinek.pl