Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (PDF)

Oświadczenie w sprawie dostępności
To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Barlineckiego Ośrodka Kultury www.bok.barlinek.pl
Barlinecki Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
W Barlineckim Ośrodku Kultury przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.bok.barlinek.pl spełnia wymagania w 92.04 %.

Data publikacji strony internetowej: 2012-02-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-08

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1.brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,
2.brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,
3.brak mapy serwisu.

Wyłączenia
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja o dostępności
Strony zostały zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
– HTML 5
– WCAG 2.0 (Podwójne A)
Kompatybilność
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.
Wygląd
Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga
w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
Serwis wykorzystuje technologię CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript oraz język programowania PHP. Strona stworzona jest na CMS Joomla.

Skróty klawiaturowe
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
Barlinecki Ośrodek Kultury nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-11-12
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Barlineckiego Ośrodka Kultury.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Aleksandra Robak
e-mail : a.robak@bok.barlinek.pl
Telefon: 95/74-62-135

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Procedura wnioskowo-skargowa
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Barlineckiego Ośrodka Kultury
• Adres: ul. Podwale 9, 74-320 Barlinek
• E-mail: bok@barlinek.pl
• Telefon: 957462135
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna
Budynek administracyjny przy ul. Podwale 9
– do budynku prowadzi jedno wejście główne, które jest na poziomie ulicy
– nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
– przy wejściu do budynku umieszczony jest dzwonek przywoławczy dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem na wysokości 1m
– wejście nie jest zabezpieczone bramkami
– drzwi wejściowe są szklane (szerokość skrzydła 95 cm) ciężkie i wyposażone w samozamykacze. Drzwi otwierają się na zewnątrz, w progu jest listwa – 1 cm. Po wejściu znajduje się ganek, od którego prowadzą kolejne szklane drzwi (szerokość skrzydła 100 cm) ciężkie i wyposażone w samozamykacze. Drzwi otwierają się do wewnątrz ganku.
– dla osób na wózkach dostępne są szerokie korytarze oraz toalety na parterze i pierwszym piętrze budynku
– sekretariat znajduje się na parterze budynku : na wprost wejścia
– w budynku administracyjnym na każdy poziom można wejść/zejść po schodach z poręczami lub wjechać windą, w której są oznaczenia w alfabecie brajla (brak sygnałów dźwiękowych)
– na parkingu Ośrodka jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, zaś w odległości ok. 15 metrów na parkingu miejskim jest drugie miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
– do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (z wyjątkiem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
– pomieszczenia bibliotek znajdują się na parterze budynku
– na parterze jest również gabinet Dyrektora, biuro kierownika ds. administracji i obsługi, głównego specjalisty ds. organizacji imprez oraz jadalnia
– pomieszczenie pracowni plastyczno – ceramicznej znajduje się w piwnicy budynku, gdzie można zjechać windą. Na tym poziomie brak jest toalet dla osób na wózkach inwalidzkich
– na I piętrze budynku znajduje się pracownia teatralna, sala konferencyjna, księgowość, klub krótkofalarski i dwa pokoje gościnne
– na II piętrze budynku jest 8 pokoi gościnnych z kuchnią socjalną, z czego jeden z pokoi (7 osobowy) przeznaczony jest dla osób na wózkach inwalidzkich
– czytelnik niepełnosprawny ma możliwość wypożyczyć/zdać książki przez osoby trzecie, lub po kontakcie telefonicznym z dowozem do domu przez pracownika biblioteki tel. 957461081 lub 957462135 wew. 3
– w budynku nie ma pętli indukcyjnych
– w Ośrodku można także skorzystać z komunikacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej: bok@barlinek.pl lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej na E-Puap. Adres skrytki odbiorczej Barlineckiego Ośrodka Kultury na E-Puap: /BOKBARLINEK/SkrytkaESP
– brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
– Ośrodek nie posiada aplikacji mobilnej

sala widowiskowa przy ul. Podwale 9
– do budynku prowadzi jedno wejście główne, do którego prowadzą schody
– wejście boczne do budynku posiada podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich
– nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
– przy wejściu do budynku brak jest dzwonka przywoływawczego dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem (można skorzystać z dzwonka przy budynku administracyjnym w godzinach pracy pracowników)
– wejście nie jest zabezpieczone bramkami
– dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są szerokie korytarze i wyznaczone miejsca na widowni
– sanitariaty nie są przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych, można skorzystać z toalet znajdujących się w budynku administracyjnym, znajdującym się na tym samym terenie
– w budynku brak windy
– bilety na różnego typu płatne wydarzenia oraz bilety wstępu do kina można zakupić przez Internet, na stronie Barlineckiego Ośrodka Kultury : http://www.bok.barlinek.pl/ , w zakładce KUP BILET ONLINE
– podczas różnego typu imprez niebiletowanych organizowanych przez BOK w szatni / foyer ma dyżur pracownik, który może udzielić informacji lub pomóc w razie potrzeby
– schody znajdujące się na sali widowiskowej są podświetlane w trakcie występów / seansów
– na parkingu Ośrodka jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, w odległości ok. 15 metrów na parkingu miejskim jest drugie miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
– do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (z wyjątkiem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
– w budynku nie ma pętli indukcyjnych
– brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
– duże wydarzenia mają miejsce w plenerze, gdzie nie ma barier architektonicznych
– jeżeli potrzebują Państwo jakiejś formy wsparcia od naszych pracowników, w trakcie wydarzenia, prosimy o informację przy zakupie biletu lub drogą mailową na adres: bok@barlinek.pl lub a.robak@bok.barlinek.pl , co najmniej na 3 dni przed wydarzeniem

Budynek Europejskiego Centrum Spotkań przy ul. Leśna 1
– do budynku prowadzi jedno wejście główne, 3 wejścia boczne, do których prowadzą schody oraz jedno wejście, przy którym jest wyższy próg – stąd można się dostać na salę taneczną w nowej części budynku (parter)
– przy wejściu bocznym (pod patio) dodatkowo znajduje się dźwig/platforma dla osób na wózkach inwalidzkich, dzięki której można dostać się na parter budynku (stara część) : znajdują się tu kolejno sala klubowa – miejsce spotkań barlineckich seniorów, jadalnia/kawiarenka z kuchnią, brak możliwości dostania się na Ip. i poddasze starej części budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową : tu znajdują się kolejno sala prób chórów, studio nagrań oraz galeria Romany Kaszczyc
– w budynku znajduje się również schodołaz umożliwiający wejście / zejście na Ip. piętro nowej części budynku, w której znajduje się sala taneczna
– nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
– przy wejściu do budynku brak jest dzwonka przywoływawczego dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem (należy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem ECS pod nr telefonu 957286468)
– istnieje również możliwość kontaktu drogą e-mail : ecs@bok.barlinek.pl
– na parkingu ECS brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, istnieje jednak możliwość podjazdu autem pod drzwi budynku
– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
– do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (z wyjątkiem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
– toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się na parterze budynku w jego starej części
– w budynku nie ma pętli indukcyjnych
– brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
– różnego typu imprezy kulturalne (np. Dzień Dziecka, Lato z Pegazem, Letnie Wieczory Filmowe i inne) odbywają się na zewnątrz ECS – pod patio, gdzie nie ma barier architektonicznych

Budynek Muzeum Regionalnego przy ul. Niepodległości 17
– do budynku prowadzi jedno wejście główne, które jest na poziomie ulicy
– przy wejściu do budynku znajduje się domofon
– nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
– budynek nie jest przystosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich : brak podjazdów, wind, schodołazu, toalet dla osób niepełnosprawnych
– z pracownikami muzeum można skontaktować się telefonicznie pod nr telefonu 957461889 lub drogą e-mail : muzeum@bok.barlinek.pl
– przy budynku nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych, istnieje jednak możliwość podjazdu autem pod drzwi budynku
– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
– do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (z wyjątkiem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
– w budynku nie ma pętli indukcyjnych
– brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
– w okresach letnich w ramach Lata z Pegazem organizowane są wystawy przed budynkiem muzeum, gdzie nie ma barier architektonicznyc
Budynek Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Paderewskiego 7
– do budynku prowadzą schody z 2 stopniami oraz podjazd dla wózków inwalidzkich, na wejściu znajduje się dodatkowy stopień
– w budynku znajdują się drzwi przeszklone jednoskrzydłowe
– nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
– wejście prowadzi bezpośrednio do pomieszczenia obsługi klienta
– w pomieszczeniu zgromadzone są gabloty i stojaki z materiałami promocyjnymi, które są ogólnodostępne
– lady przy biurkach są dostosowane do obsługi osób na wózkach inwalidzkich
– z pracownikami CIT można skontaktować się telefonicznie pod nr telefonu 957462874 lub drogą e-mail : cit@bok.barlinek.pl
– przy budynku nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych, istnieje jednak możliwość podjazdu autem pod drzwi budynku
– w obiekcie brak toalety dla osób niepełnosprawnych
– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
– do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (z wyjątkiem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
– w budynku nie ma pętli indukcyjnych
– brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Dodatkowe informacje
Aktualnie trwają prace nad poprawieniem dostępności cyfrowej dokumentów PDF.
Aktualnie trwają prace nad odpowiednim opisaniem plików graficznych.
Aktualnie trwają prace nad poprawieniem współczynnika kontrastu poszczególnych elementów strony BIP.

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2021

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022 – 2025

Opublikował(a): Michał Jura

Ostatnia zmiana: