Zespół Śpiewaczy "Retro"


"Retro" jest zespołem śpiewaczym działającym przy Stowarzyszeniu Zwykłym Kulturalnego Ruchu Seniorów. Jego założycielem był Mieczysław Pyciak oraz Ryszard Bernacki. Pierwsza próba zespołu a w zasadzie pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 01 lutego 2005r.

zespół Retro


Nazwa zespołu powstała na podstawie charakteru i sposobu wykonywanych utworów muzycznych oraz dlatego, że osoby w nim śpiewające to seniorzy. W tej chwili spotykają się co czwartek w Europejskim Centrum Spotkań przy ul. Leśnej, gdzie nie tylko śpiewają, ale wspólnie ustalają repertuar, planują występy i koncerty. W chwili obecnej zespół "Retro" wraz z jego kierownikiem Ryszardem Bernackim to 25 osób.

zespół Retro


W sierpniu 2006 roku zespół otrzymał zaproszenie od zespołu „Giżynianki”, którego następstwem był występ w Giżynie. Tam też po koncercie do Ryszarda Bernackiego podszedł Pan Mariusz Nawrocki z OSP Barlinek, który zaproponował współpracę ze strażą pożarną. Chodziło o współpracę w zakresie kulturalno – artystycznym. We wrześniu tego samego roku członkowie zespołu złożyli indywidualne deklaracje o wstąpieniu w szeregi OSP jako członkowie wspierający, przez co stali się zespołem promującym naszą barlinecką OSP. Później zainteresował się nimi Zarząd Główny Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszawie. To tam działa komisja kultury, która kieruje ich na różnego rodzaju koncerty i konkursy. Zespół bierze udział w wielu koncertach i konkursach, m.in. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej w Ciechocinku, Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych OSP w Giżynie, Ogólnopolskie Spotkania Zespołów OSP w Polanicy Zdrój, „Kresoviana” w Gorzowie Wlkp., Spotkania Zespołów Artystycznych OSP w Krynicy Zdrój. Występowali również w Eberswalde, Schneverdingen, Krakowie, na Jasnej Górze oraz podczas 600-tnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

Dodatkowe informacje