Błąd
  • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /images/stories/aktual2/spotkanie_partnerskie_listopad/
Uwaga
  • JW_SIG_PRG

Spotkanie partnerskie w ECS

 

spotkanie partnerske listopad small07 listopada w Barlineckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie władz oraz pracowników Barlineckiego Ośrodka Kultury i IG Frauen Prenzlau. Celem spotkania było omówienie  dotychczasowej współpracy obu Partnerów oraz planowanie wspólnych przedsięwzięć na rok 2015. Każda ze stron przedstawiła koncepcje projektów, jakie chciałaby zrealizować w nadchodzącym roku. Pojawiły się nowe pomysły na warsztaty polsko-niemieckie i obie strony wyraziły chęć dalszej współpracy i wymian doświadczeń.


{gallery}aktual2/spotkanie_partnerskie_listopad{/gallery}

Dodatkowe informacje