Wielkie pieczenie pierników - relacja

pierniki rel smallW dniach 29-30 listopada 2013 r. odbył się szósty etap realizacji projektu „Partnerskie spotkania artystyczne w Europejskim Centrum Spotkań” – „Wielkie pieczenie pierników”. W projekcie wzięło udział 20 gości z naszego partnerskiego miasta Prenzlau oraz liczne grono mieszkańców Barlinka i okolic, zarówno tych najmłodszych jak i starszych.


 Spotkanie to nawiązywało do tradycji świąt bożonarodzeniowych podczas, którego uczestnicy projektu i mieszkańcy wspólnie piekli świąteczne pierniki, według tradycyjnej receptury polskiej i niemieckiej oraz je ozdabiali. Pomysłów nie brakowało, a specjalnie zakupione w tym celu szablony szopki bożonarodzeniowej cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Oprócz pierników dekorowane były stoły świąteczne, charakterystyczne dla tradycji obu narodów. Pomysł projektu cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników bezpośrednich jak i pośrednich oraz chęcią udziału w podobnych przedsięwzięciach polsko-niemieckich. Drugi dzień tj. 30 listopada goście z Niemiec wspólnie z uczestnikami polskimi przygotowywali się do jarmarku adwentowego w Prenzlau, który odbył się już następnego dnia.

1 grudnia -  5 osobowa grupa z Barlinka wystawiła się z pracami powstałymi podczas realizacji projektu  (ceramika, porcelana, jedwab, pierniki) w Prenalzu na jarmarku. Realizacja projektu odbyła się dzięki dofinansowaniu przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania).


logo interreg ue pom 450

Dodatkowe informacje