Podsumowanie projektu inwestycyjnego

projekt inwest small

W dniu 7 listopada 2018 r. w IG Frauen und Familie Prenzlau e.V., odbyło się spotkanie podsumowujące wspólny projekt inwestycyjny polsko- niemieckiej współpracy transgranicznej: „Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau – Uckerwelle Europejskie Centrum Spotkań Barlinek”. Prowadzącym całość akademii była Prezes Stowarzyszenia Sieglinde Knudsen, która podsumowała całość współpracy obu partnerów. Przypomniała zaproszonym gościom jak wyglądały prace przygotowawcze do projektu, jego realizacja a następnie 5-letnia współpraca a przede wszystkim podkreśliła, jak ważną rolę odegrała zawiązana w tym czasie przyjaźń i sympatia pomiędzy pracownikami i mieszkańcami obu miast. Następnie głos zabrali burmistrzowie obu miast i pogratulowali Paniom Brygidzie Liśkiewicz i Sieglinde Knudsen za ich ciężką pracę i determinację w realizacji tego przedsięwzięcia oraz w wielu projektach miękkich dofinansowywanych z innych programów wsparcia, jak Interreg IVA, Interreg VA oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Strona niemiecka zadbała o miłą atmosferę, nie zabrakło występu lokalnego muzyka z Prenzlau oraz występów dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych. Goście mogli zobaczyć tańce w wykonaniu zespołu Millenium z Połtawy (Ukraina) oraz zespołu Flesz Dance z Nowogardu, które goszczą w Prenzlau podczas trójstronnego projektu tanecznego. Dla wszystkich zaproszonych gości, wśród których znaleźli się Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie Paweł Bartnik wraz z Ireną Stróżyńską – Z-cą Dyrektora Biura, Cordula Schmidt ze Wspólnego Sekretariatu Interreg VA z Löcknitz, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Burmistrz Prenzlau Hendrik Sommer ze swoją zastępczynią, pracownicy obu placówek oraz inne osoby zaangażowane podczas realizacji projektu, były przygotowane upominki i kwiaty. Na koniec spotkania pani Knudsen zaprosiła w swoim imieniu na  Charytatywny Koncert - Tanzgalę, która odbędzie się 10 listopada 2018 w Prenzlau. Będzie ona nie tylko podsumowaniem  trójstronnego projektu tanecznego,  ale również wystąpią w niej inne zespoły taneczne. Weźmie w niej również udział  ok. 40 osobowa grupa tancerzy z Barlinka, którzy od lat uczestniczą w wymianach projektowych naszych placówek.

 

Dodatkowe informacje