Jubileusz w Prenzlau

jubileusz prenzlau small

Delegacja z Barlinka w osobach - wiceburmistrz Barlinka Krzysztof Paszek, sekretarz Ewa Hinc - Dziedziela, Dyrektor BOK Brygida Liśkiewicz, Monika Przybylska Muzeum Regionalne, uczestniczyła w jubileuszu 25 - lecia powstania Stowarzyszenia IG Frauen Und Familie Prenzlau e.V. Spotkanie odbyło się w Uckerwelle Prenzlau. Życzenia z okazji tak pięknego jubileuszu złożyła Dyrektor BOK, która wręczyła w imieniu wszystkich pracowników list gratulacyjny oraz ceramikę z Pracowni Ceramiki Unikatowej. Gratulacje złożył również Burmistrz Krzysztof Paszek, który podziękował za dotychczasową współpracę i wyraził chęć dalszych tak owocnych działań. Tego dnia w Prenzlau zapadły także ważne dla stowarzyszenia decyzje. Dotychczasowa przewodnicząca Sieglinde Knudsen od tego dnia będzie piastowała stanowisko
Geschäftsführerin -Senior natomiast Bianca Karstädt Geschäftsführerin -Junior. Stowarzyszenie IG Frauen jest organizacją charytatywną i jest zaangażowana w działalność na rzecz kobiet, młodzieży i rodzin. Od lat współpracuje z Barlineckim Ośrodkiem Kultury a efektem tej pracy było zrealizowanie wspólnego projektu - Europejskie Centrum Spotkań oraz Europejskie Miejsce Spotkań.


Dodatkowe informacje