Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Regionalnym

EDD 2020 smallCech Rzemieślniczy w Berlinku, powstał w 1947 roku.  Skupiających się wówczas ok. 50 członków, ufundowało sztandar, który poświęcono 27 lipca 1947 roku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz rzemieślniczych i terenowych ze Szczecina, Myśliborza oraz władze miejskie. Część główna miała miejsce w Sali Leśnika a następnie w siedzibie cechu. Uchwałą Zarządu Cechu Rzemieślniczego z dnia 29 kwietnia 1951 roku, w wyniku zawieszenia koła, sztandar został przekazany 3 maja 1951 roku do miejscowego kościoła. W parafii pw. św. Bonifacego spędził wiele lat aż do 1989 roku, kiedy to został przekazany na ręce założycielu Cechu Rzemiosł Różnych. Kiedy w latach dwutysięcznych cech się rozwiązał, sztandar zabezpieczyli i przechowywali Państwo Alicja i Henryk Błażowie.


04 września w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, w Muzeum Regionalnym odbyła się uroczystość przekazania sztandaru Cechu Rzemieślniczego w Berlinku w depozyt stały muzeum. Państwo Błażowie, oprócz sztandaru, przekazali również historyczne dokumenty cechu i ufundowali gablotę w której zawiśnie sztandar. Pod oficjalnym dokumentem przekazania, który odebrała Dyrektor Brygida Liśkiewicz, podpisali się także Andrzej Szram, Zygmunt Kalota, Wiktor Kupczyk oraz Mirosław Plenzner. Na spotkaniu obecni byli też Jan Chojnacki, który przekazał muzeum sztandar NSZZ „Solidarność” ZUO Bomet oraz Stanisław Rewers, który podarował sztandar ZUO Bomet.

 

Dodatkowe informacje