Obchody Dnia Seniora

seniorzy 2018 rel small

20 października w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury, odbył się Międzynarodowy Dzień Seniora zorganizowany przez Barlinecki Ośrodek Kultury, Burmistrza Barlinka oraz Barlinecką Radę Seniorów. Gośćmy specjalnymi wydarzenia były Królowa Puszczy Barlineckiej i Boginka Moriana, którym towarzyszyły Skrzaty z Puszczy Barlineckiej. Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań i wyróżnień dla członków Klubu Seniora „Złota Strzecha”, Koła Związku Sybiraków w Barlinku, Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Stowarzyszenia

Zwykłego Miłośników Kresów w Barlinku, Związku Dzieci Wojny i Kombatantów RP oraz Polskiego Związku Niewidomych koło w Barlinku. W uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego, uchwałą Nr 1455/18 z dnia 17 sierpnia 2018 roku, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Odznakę tą otrzymali: Elżbieta Kusa, Sławomira Pawłowska, Janina Potyra, Joanna Solińska i Ludwik Lackowski.

Odznaki wręczył Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Józef Jerzy Faliński i Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński. Tytuł Honorowego Przewodniczącego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów otrzymał Jerzy Kowalski. Wyróżnienie wręczył Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Szczecinie Jerzy Mędrek. Podziękowania Zarządu Polskiego Komitetu Pomocy  Społecznej za aktywną działalność i zaangażowanie w pracę społeczną otrzymali: Irena Połtyn, Krystyna Cieślak- Meisinger, Danuta Jabłońska, Teresa Cichecka, Edwarda Dobrzeniecka. Podziękowania wręczyły Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zofia Nowicka oraz Przewodnicząca Klubu Seniora Jadwiga Niećko. Podczas uroczystości, złożono także gratulacje Prezes Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Marii Mitek, która przypomnijmy, w konkursie „Aktywni dla Seniorów 2018”, zajęła I miejsce i zdobyła tytuł „Senior Roku”. W części artystycznej wystąpili – chór „Halka” i zespół śpiewaczy „Barliniacy”. Widzowie mogli również obejrzeć występ taneczny w wykonaniu grupy Seniorów z Göritz koło Prenzlau oraz grupy artystycznej z BUTW pod kierownictwem Magdaleny Zyndy – Lis. Na zakończenie uroczystości z recitalem „Lata dwudzieste, lata trzydzieste...” wystąpiła Julita Kożuszek. Po recitalu, wszystkich zgromadzonych gości, zaproszono na kawę i poczęstunek do foyer sali widowiskowej BOK. Uroczystość poprowadziła Anna Adamiok.

Dodatkowe informacje