MAK+ w Bibliotece Publicznej w Barlinku.

makplus small

Barlinecki Ośrodek Kultury informuje, że od dnia 2 stycznia 2017r. Biblioteka Publiczna w Barlinku rozpoczyna użytkowanie nowego systemu bibliotecznego MAK+. Koszty uruchomienia i użytkowania systemu zostały sfinansowane ze środków własnych BOK.


MAK+ to elektroniczny, zintegrowany systemem bibliotecznym, stworzony i rozwijany przez Instytut Książki i jest rekomendowany przez Krajową Radę Biblioteczną. Jest również całkowicie zgodny z formatem MARC21 oraz spełnia wszystkie wymogi stawiane przez ustawę z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, co zapewnia bezpieczeństwo gromadzonym danym użytkowników.
W pierwszej kolejności system zostanie uruchomiony w Dziale dla Dorosłych - Wypożyczalnia. Następnie planowane jest uruchomienie systemu w Dziale dla Dzieci.

W dalszej przyszłości planowane jest objęcie systemem filii bibliotecznych w Mostkowie, Płonnie i Rychnowie.
Od momentu uruchomienia systemu każdemu użytkownikowi biblioteki zostanie założone konto biblioteczne w systemie wraz z nową kartą biblioteczną/czytelnika z kodem kreskowym, na podstawie której będzie miał możliwość korzystania z zasobów biblioteki. Karta będzie jedna dla wszystkich działów i w przyszłości filii bibliotecznych na terenie naszej gminy. Wypożyczanie będzie wyglądało inaczej niż do tej pory. Ręczne wypisywanie książki zastąpi wczytanie kodu kreskowego umieszczonego z tyłu na okładce książki. Każda książka zostanie wprowadzona do systemu i otrzyma naklejkę z kodem kreskowym. Użytkownik będzie miał możliwość zamawiania i rezerwowania książki w bibliotece, telefonicznie (sms), mailowo lub za pośrednictwem strony www.szukamksiązki.pl. Dostanie także informację, że książka czeka na niego w bibliotece przez określony czas. Żaden inny użytkownik nie będzie mógł jej w tym czasie wypożyczyć. Tą samą drogą będą przekazywane przypomnienia dotyczące terminu zwrotu książki oraz informacje o opłacie za jej przetrzymanie. W każdej chwili będzie możliwość wydrukowania aktualnego stanu konta i sprawdzenia, czy dana książka była już wypożyczana.
Podstawową cechą odróżniającą system MAK+ od wszystkich innych systemów katalogowych jest fakt, że biblioteki katalogują i udostępniają swoje zbiory jednocześnie w dwóch miejscach: na serwerze oraz na stronie www.szukamksiążki.pl.

Wg stanu na dzień 13 grudnia 2016 roku, na stronie www.szukamksiążki.pl jest dostępnych 17 778 698 egzemplarzy książek. Średnio, dziennie przybywa ich 7 406. Jest to największy taki serwis w Polsce.
System biblioteczny MAK+ funkcjonuje obecnie w 1 985 bibliotekach (w 825 bibliotekach głównych i 1 160 filiach) co stanowi ok. 24,52% spośród wszystkich bibliotek publicznych w Polsce.

Barlinecki Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna w Barlinku

makplus

Dodatkowe informacje