Akademia Małych Wojowników - Kuźnia Charakterów

rytmika smallSą to zajęcia oparte na podbudowie fabularnej, tj. o scenariusze przygodowe. Dzieci wykonują różnego rodzaju zadania na tzw. misjach, które podnoszą ich sprawność, rozwijają wyobraźnię, wzmacniają charakter. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw i gier tematycznych, które dzieci odbierają jako dobrą zabawę i fajnie spędzony czas.

W tym roku szkolnym realizowany będzie program "Podróże przez krainy fantazji" podczas których dzieci będą mogły poczuć się jak prawdziwi wojownicy – prawdziwe wojowniczki.
Zajęcia obejmują kształcenie w trzech obszarach:
 I. Kształcenie Prozdrowotne
Dzieci przeważającą część zajęć poświęcają pracy nad ruchem - wykonują różnego rodzaju ćwiczenia ogólnorozwojowe (zawarte w zabawach oraz grach zadaniowych). Ćwiczenia ukierunkowane są na zrównoważony rozwój psychoruchowy. Służą także wyrównywaniu niedoborów sprawności ruchowej oraz jej podnoszeniu.
 II. Kształcenie Prospołeczne
Na zajęciach dzieci uczą się także właściwych wzorców zachowań w relacjach interpersonalnych. Uczą się współzależności na linii „ja - drugi człowiek” oraz „ja - grupa”. Kładziony jest nacisk na rozwój dojrzałości emocjonalnej. W tym obszarze wymagana jest ścisła współpraca rodziców z instruktorem, ponieważ ta część kształcenia odbywa się zarówno na zajęciach jak i poza nimi. Wzajemna wymiana uwag dotyczących zachowań dzieci pozwala efektywniej kształtować prawidłowe postawy u dzieci.
 III. Kształcenie w zakresie Profilaktyki Przemocy
Wprowadzenie do zajęć programu profilaktyki przemocy uzbraja dzieci w najlepszą broń przeciw potencjalnemu agresorowi - umiejętność wczesnego rozpoznawania symptomów potencjalnego zagrożenia, a także w świadomość, jakie zachowania mogą sprzyjać niebezpieczeństwu. Dzieci uczą się podejmowania właściwych decyzji, by minimalizować możliwość zaistnienia potencjalnego zagrożenia.

 


 Akademia Muzyczna Kokopeli
Zajęcia Rytmiki Etnicznej to podróż do bliskich i najdalszych zakątków świata, celem doświadczenia radosnych emocji i uczuć, jakie doświadczali i nadal doświadczają ludzie, będący pod wpływem muzyki i ruchu mających swe źródło w Naturze.
 Rytmika Etniczna to synkretyzm takich elementów, jak:
•       intuicyjny ruch naśladowczy,
•       zabawy ruchowe,
•       zabawy słuchowe (w tym odtwarzanie dźwięków oraz tworzenie własnych koncepcji muzycznych),
•       granie na instrumentach etnicznych,
•       taniec etniczny,
•       relaksacja,
•       zajęcia plastyczno-techniczne (w tym tworzenie instrumentów etnicznych).

Korzyści z udziału w zajęciach:
•       rozwijanie poczucia rytmu oraz poczucia świadomego ruchu,
•       wzmocnienie koncentracji, spostrzegawczości oraz pamięci,
•       nauka improwizacji,
•       rozwijanie ekspresji ruchowej,
•      poznanie fascynujących kultur świata, m.in. australijskich Aborygenów, północnoamerykańskich Indian, afrykańskich i azjatyckich nomadów,
•       fantastycznie spędzony czas: w ruchu, przy niezwykłej muzyce, z innymi dziećmi, z uśmiechem na twarzy.

Szczegóły na plakatach.
Serdecznie zapraszamy.

rytmika

rytmika 2

Dodatkowe informacje